Kazalnica zim±, format podwójny (B2)



czarne tło   |    szare tło   |    białe tło