Kazalnica zim±, format podwójny (B2)czarne tło   |    szare tło   |    białe tło