Kopa Spadowa, czołówka zach. filara
format A3 (mniejszy od wersji komercyjnych)  
Plakat wydrukowano nakładem KW-Warszawa jako wkładkę do A/ZERO nr 13 z listopada 2007

Istnieje też wersja komercyjna z 2015 roku,
większa (B3), ma m.in. nowe i dokładniejsze
główne zdjęcie, oznaczona jest nrem 11'.

Kopa Spadowa, czołówka filara
  (Kliknij w obraz, aby powiększyć w nowym oknie)  

<=       czarne tło   |    szare tło   |    białe tło       =>