01_Rysy_czesci_ogolne   
02_Rysy_czesci_szczegolowe   
03_mnich04_zamarla   
05_koscielce    
06_kazalnica_zima   
Rysy - Arkusz 1 i Rysy - Arkusz 2  

Szlaki na szczyt od północy i południa, oraz szlak na Przełęcz pod Chłopkiem, mapa 1:10 000 i mapa dojazdów.
Linie szlaku na dużych zdjęciach, miejsca gdzie są napoje, posiłki, WC, punkty widokowe, parkingi. Profil szlaku.

   
   
   
   
Zestaw 1 + 2,
format 2x B3 pionowo (dwustronnie)
   
   
   
NOWOŚĆ, Mięguszowieckie i Cubryna, 2 wydanie (styczeń 2021), topo-plakat podwójny, formatu XL (B2):
dokładny fotograficzny obraz urwisk z liniami dróg Mięguszowieckie i Cubryna wprost od Morskiego Oka (ZOBACZ NEWS).
6 dużych dróg więcej względem wydania 1. z 2014 (łącznie100 dróg i dużych wariantów) na północnej Mięgusza i w urwiskach Cubryny od pn., z Turnią Zwornikową Cubryny, Kazalnicą Cubryńska i Liliową Kazalnicą, oraz na Czołówce Mięgusza, Buli pod Bańdziochem i pn. ścianie Czarnego Mięgusza (z Bańdziocha, z wejściem wprost od dołu na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem). Zejścia ze szczytów (z widokami także od południa, 15 wariantów zejść), wtrawersowania, linie zjazdów, około 300 nazwanych obiektów, w tym uporządkowanie nazw Pośredniego Mięgusza i Filara. Nowe wysokości z danych Lidar.
Format B2, wersje składana i rolowana.

NOWOŚĆ, Kazalnica, całość latem (wrzesień 2020), pierwsze wielkoformatowe topo całej ściany aż po oba skraje, format XL (B2):
89 dróg (o 15 więcej niż w przewodniku z 2012).
Próby ujednolicenia wycen zimowych, aktualny stan stanowisk zjazdowych. Zaznaczono wiele punktów
wysokościowych w ścianie (z danych Lidar), uporządkowano i dodano nazwy formacji. Format B2, wersje składana i rolowana.
Wydanie pierwsze. Szerszy opis: ZOBACZ NEWS na wspinanie.pl.

NOWOŚĆ, Niżnie Rysy, ściana zachodnia (wrzesień 2020), pierwszy wielkoformatowy topo-plakat ściany, formatu XL (B2 w pionie):
30 dróg (w tym kilka nieznanych i nowe drogi z 2020), rozwikłanie całej grzędy Tomkowych Igieł,
aktualny stan stanowisk zjazdowych. Zaznaczono wiele punktów wysokościwych (z danych Lidar) w ścianie i na grani,
uporządkowano i dodano nazwy. Format B2 (pionowo), wersje składana i rolowana.
Wydanie pierwsze. Szerszy opis: ZOBACZ NEWS na wspinanie.pl.

Mięguszowieckie Szczyty z Bandziocha (listopad 2019), zestaw 2x B3:
Częścią pary topo jest Mięguszowiecki Szczyt, wschodnia ściana, wydanie drugie, z całkowicie nowymi zdjęciami. Obejmuje ono 18 dróg, w tym nowości z okresu 2003-2017 (I. wyd. z 2002 miało 12 linii). Dodatkowo rozwikłano nieopisane dotąd warianty, zwłaszcza do dróg Surdela, Sokołowskiego i drogi Świerza po wielkim obrywie (z 2009). Mapka Pośredni Mięguszowiecki, ściana północna, to pełna premiera, na tytułowej ścianie pokazuje także 18 dróg i dużych wariantów, w tym m. in. rozszyfrowuje liczne warianty drogi Świerza, mającej zagmatwane opisy w przewodniku WHP. Ma też dodatkowe dokładniejsze ujęcie z treściwymi drogami Grzybek i Grzybobranie, pokazuje ponadto 6 linii na Mięguszu Czarnym. Na obu topo zaznaczono łącznie około 40 nazw i określeń formacji w ścianach (wg przewodnikowych opisów dróg) oraz około 25 niedawno lub dopiero obecnie nazwanych mniejszych obiektów na grani. Oszacowano ok. 140 punktów wysokościwych (głównie z najnowszych, dokładnych danych Lidar), z czego ponad 60 na grani oraz ok. 70 na właściwych ścianach i u ich podnóży i kilkanaście od pd. Załączono panoramę wszystkich trzech Mięguszowieckich Szczytów od strony słowackiej z opisem ponad 50 kulminacji w grani i pokazaniem Drogi po Głazach i innych dróg zejść ze szczytów.
Format B3 (x2), wersje składana i rolowana. Szerszy opis jest m. in. tu: (ZOBACZ NEWS na wspinanie.pl z 13 grudnia 2019).

Zadni Mnich N-S, Zadni Mnich E (lipiec 2019), zestaw formatu 2x B3:
Zadni Mnich N-S, ściany północna i południowa oraz Zadni Mnich E, uskok pd.-wschodni i ściana północno wschodnia. Pierwsze wydania, 20 dróg i kombinacji (numeracja łączna), w tym nowe drogi z 2003 roku, dodatkowo naniesiono kilka nieopisanych dotąd wariantów. Zlokalizowano osadzone w skale stałe przeloty (z podziałem na ringi i spity). Uaktualniono po reekipowaniu w 2018 stan ringów i stanowisk zjazdowych na drodze zachodnią granią i na uskoku. Zaznaczono ok. 30 punktów wysokościwych w ścianach i na ich obrzeżach, dodano szereg nazw i określeń formacji z pierwotnych opisów. Załączono rekordowo dokładną mapkę szczytu (1:1000, poziomice co 1 m, z danych LiDAR), pozwalającą nie pogubić się w orientacji ścian i filarów tej turni. Wersje składana i rolowana. Szerszy opis jest m. in. tu: (ZOBACZ NEWS wspinanie.pl z 2 sierpnia 2019).

Mnich NW i Mnich N (ściany północne i zachodnie, czerwiec 2019), zestaw dwóch plakatów formatu (B3).
Dokładny fotograficzny obraz urwisk z liniami dróg (ZOBACZ NEWS: Mnich drogami dla każdego - ściany NW i N), numeracja dróg łączna, ponad 30 dróg i ważniejszych wariantów, 3 kombinacje, 5 nowych dróg z 2013-2017, stan zjazdów i asekuracji po reekipowaniu 2015-2017. Zestaw jest dostępny m. in. w Sklepach Podróżnika, księgarni Wspinanie.pl, Antykwariacie FILAR, Księgarni Podróżniczej i Księgarni Górskiej w Zakopanem. Pełniejsza lista adresów zob. Gdzie kupić. Format 2 x B3, wersje składane i rolowane.

Rysy - zestaw topograficzny z mapą 1:10 000 (styczeń 2019), format 2 x B3 (ZOBACZ NEWS), nowa seria SZCZYTY TATR.
Samowystarczalny komplet danych terenowych dla turystów idących na ten szczyt oraz najdokładniejsza mapa dla taterników, zainteresowanych graniami i wielkimi filarami, od Cubryny i obu Mnichów, poprzez Wołowy Grzbiet, po Wysoką i Żabie.
Zawiera dokładne fotografie szlaku od Morskiego Oka na Rysy, ze zbliżeniem na skalną część szczytową. Na odwrocie zdjęć mapa 1:10 000 według danych LiDAR, obejmująca teren od Włosienicy aż po południowe stoki Rysów ze Schroniskiem pod Wagą.
Jest to najdokładniejsza wydana drukiem poziomicowa mapa tego terenu (zawiera np. 3 razy więcej szczytów i nazwanych turni niż najlepsza z map dotychczasowych, nie ma też redukcji ilości poziomic na skałach). Mapa ta obejmuje także cały szlak na Przełęcz pod Chłopkiem i większą część szlaków na Szpiglasową Przełęcz i Wrota Chałubińskiego. W zestawie jest też mapa dojść i dojazdów 1:40 000, pokazująca jak wrócić dołem w przypadku zejścia na słowacką stronę. Zamieszczono profil szlaków od Morskiego Oka przez Rysy po Popradzki Staw. Zaznaczono, gdzie można nabrać wodę pitną, gdzie są toalety, pokazano punkty widokowe na szlakach, podano międzyczasy. Omówiono historię zdobywania szczytu oraz pomiarów wysokości. Legenda po polsku, angielsku i słowacku. Format 2 x B3, zadrukowanie obustronnie (4 strony, na 2. arkuszach), dostępne wersje składane i rolowane.

MAPA satelitarna: w rozmiarze XXL (B1), K2 & Baltoro z satelity, 2 wydanie (ZOBACZ NEWS)
K2 and Baltoro Glacier, Satellite Image Map 1:80 000, 2nd Edition (ZOBACZ DETALE, opis po polsku lub po angielsku),
oraz graficzne porownanie wydań).
Zaktualizowane i gruntownie przejrzane drugie wydanie polskiego przeboju eksportowego, recenzowanego w AAJ. Obecnie zidentyfikowano m.in. około 70% kulminacji więcej (jest ich teraz 1736). Pełny format (B1), wersje składana i rolowana.